Benieuwd welk programma bij je past? Neem contact op met één van onze leercoaches.

(Ver)leiderschap in vernieuwing

(Ver)leiderschap in organisatieverandering

Overheidsorganisaties veranderen voortdurend, dat vraagt veerkracht van alle betrokkenen maar ook een behoorlijke dosis verandervermogen van degenen die als taak hebben de zoveelste verandering in korte tijd soepel door de organisatie te loodsen en toch te zorgen dat het resultaat ook daadwerkelijk toetsbaar en tastbaar wordt. Een reis die verhaalt over leiderschap in het vormgeven van veerkrachtige organisaties en het realiseren van merkbare veranderingen.

Doelgroep: Professionals binnen de overheid die vanuit (persoonlijk) leiderschap willen bijdragen  aan transformatie en vernieuwing in hun organisatie.

Resultaat: Na afronding van deze module

 • Kies je bewust rol en positie in het vernieuwingsproces
 • Heb je zicht op je eigen talenten en valkuilen als het gaat om veranderen
 • Heb je inzicht in realisatiekracht en verandervermogen van jouw organisatie
 • Kies je met zorg de ingrediënten voor een effectieve veranderstrategie
 • Weet je cultuur en gedragspatronen te duiden en duurzaam te beïnvloeden

Duur en studiebelasting: 3 dagen, met een tussenpose van 1 a 2 weken tussen de dagen, plus 2-3 uur per trainingsdag voor de voorbereiding.

Programma per dag:

Dag 1: Persoonlijk leiderschap

Op de eerste dag starten we met de visie van deelnemers op de veranderende overheid. Welke veranderingen onderken je? Welke betekenis hebben ze voor jouw organisatie? Daarna verkennen we de eigen rolopvatting als het gaat om organisatievernieuwing, maar ook de alternatieve rollen en beïnvloedingsmogelijkheden. Wat is jouw voorkeursstijl? Wat zijn je persoonlijke talenten en valkuilen als het gaat om leidinggeven aan vernieuwing?  Met behulp van een Quick Scan maak je een inschatting van Realisatiekracht en Verandervermogen van jouw organisatie. Op basis van al deze informatie maak je een strategische keuze ten aanzien van jouw rol en doel in de vernieuwing.

 • Maatschappelijke veranderingen en organisatorische trends verkennen
 • Persoonlijke visie vormgeven
 • Voorkeursstijl en vakopvatting bepalen
 • Persoonlijke talenten en valkuilen onderkennen
 • Rol en positie in organisatievernieuwing bepalen
 • Realisatiekracht en verandervermogen van de organisatie inschatten.

Dag 2: Van Visie naar Aanpak

Na een introductie rondom bouwstenen en succesfactoren voor veranderprocessen, verdiepen we ons in het ontwikkelen van Visie. Daarbij maken we gebruik van een aantal hulpmiddelen zoals het werken met scenario’s en het onderzoeken van het speelveld. We onderzoeken de componenten die nodig zijn om van visie naar aanpak te komen. Wat wil je beïnvloeden en welke middelen zijn daar geschikt voor. Daarnaast maken we kennis met 2 methoden voor collectieve visie en strategie ontwikkeling, de Disney methode en het Waarderend vernieuwen. Tot slot delen we handvaten rondom het creëren van draagvlak en het omgaan met weerstanden en bezwaren.

 • Inzichten delen over succesvol veranderen
 • Haalbare doelen stellen
 • Speelveld in kaart brengen
 • Componenten voor een aanpak selecteren
 • Beïnvloedingsmogelijkheden ontwikkelen en inzetten
 • Methoden voor gezamenlijke visieontwikkeling leren kennen en toepassen
 • Draagvlak realiseren,  omgaan met weerstanden en bezwaren

Dag 3: Vormgeven aan vernieuwing

Op de derde dag duiken we de diepte in als het gaat om cultuur en interactiepatronen. We onderzoeken waarom er gebeurt wat er gebeurt en in hoeverre dat bevorderlijk of belemmerend is voor de realisatie van jouw visie. We kijken welke mogelijkheden er zijn om patronen te doorbreken of te versterken. Welke rol speel je daar zelf in? Op welke manier heeft sturing effect? We staan stil bij het belang van congruentie en de valkuilen  van sturing. We gaan na op welke manier je bouwt aan een veranderteam of coalitie die elkaar kunnen versterken in het vernieuwingsproces. Gewapend met deze kennis en inzichten kun jij je eigen rol in de vernieuwing concreet vormgeven.

 • Cultuur en interactiepatronen herkennen en duiden
 • Belemmerende versus stimulerende factoren voor vernieuwing herkennen
 • Sturing en beïnvloedingsmogelijkheden bepalen
 • Sturingsvalkuilen vermijden en effecten maximaliseren
 • Bouwen aan veranderteam, verandercoalitie en draagvlak
 • Je eigen rol effectief vormgeven

Groepsgrootte: Minimaal 10 en maximaal 18 deelnemers.

Toetsing/Afsluiting: De training wordt afgesloten met een korte presentatie door de deelnemers van hun visie op de vernieuwing van de eigen organisatie en hun rol daarin. Deelnemers kunnen na de training ondersteuning krijgen van de docenten bij het effectief vormgeven van hun rol in het vernieuwingsproces.

Benieuwd welk programma bij je past? Neem contact op met één van onze leercoaches.