Benieuwd welk programma bij je past? Neem contact op met één van onze leercoaches.

Van I naar O: verstaat u mij?

Een veelgehoorde vraag onder Informatieadviseurs: hoe kom ik op tijd aan tafel met de organisatie om de impact en mogelijkheden van technologische ontwikkelingen te bespreken? Informatietechnologie wordt of gezien als een ver van mijn bed show, of als een universele remedie voor de oplossing van alle problemen. Niet echt een uitnodiging voor een verkennend gesprek…

Of het nu gaat om SAAS, om Informatieveiligheid, Datagedreven sturing, of om andere thema’s en ontwikkelingen, om goed advies te kunnen geven is het van belang dat je de taal van de organisatie spreekt. En daarvoor moet je regelmatig in gesprek. Om te weten wat er speelt, wat nu urgent en belangrijk is. Dan pas kun je inschatten welke kansen en mogelijkheden nieuwe ontwikkelingen bieden. Én op welke manier je daar mensen in mee krijgt. In deze training leer je de vertaalslag maken van I naar O. De juiste vragen te stellen, de goede insteek te kiezen voor een advies en tot een effectieve aanpak/strategie te komen. Doel is bewustzijn in de organisatie te vergroten over de impact en mogelijkheden van technologie.

Doelgroep: Professionals die werken in een i-functie en advies (willen) geven aan de organisatie rondom impact en mogelijkheden van technologische ontwikkelingen


Resultaat:
Na afronding van deze training

 • Weet je hoe je technologische ontwikkelingen vertaalt naar organisatiethema’s
 • Voer je effectief verschillende typen gesprekken in de organisatie over ICT ontwikkelingen
 • Weet je hoe je bewustzijn en draagvlak voor vernieuwing kunt vergroten

Duur en studiebelasting: 3 dagen, met telkens een tussenpose van 1 a 2 weken, plus 1-2 uur per trainingsdag voor de voorbereiding.

 

Programma per dag

Dag 1: Organisatietaal spreken & verstaan

We starten op dag 1 met de vertaling van I naar O. We leren je kritisch te luisteren naar de taal van de organisatie en de juiste vragen te stellen. Wat speelt er eigenlijk op dit moment en bij welke beweging of urgentie kun je aansluiten? We gaan in op verschillende voorkeursstijlen in communicatie en op de manier waarop je je eigen stijl kunt aanpassen aan je gesprekspartner. Daarnaast staan we stil bij het thema: “hoe kom ik aan tafel?”.

 • I trends versus O trends – wat speelt er allemaal
 • De wereld vanuit Organisatieperspectief, sleutelwoorden en kernthema’s
 • Voorkeursstijlen in de communicatie
 • Inzicht in invloed en beïnvloeding

Dag 2: Resultaatgericht adviseren

Vandaag staan vorm en inhoud van het advies centraal. Hoe stel je een advies op dat met interesse wordt ontvangen? We gaan in op belemmeringen in het adviestraject, op het politieke spel erom heen en op de verschillende manieren die er zijn om te adviseren.

 • Adviseren als proces vs Adviseren als vak
 • Vormgeving & impact van adviezen
 • Samenwerken met je opdrachtgever – win-win situaties creëren
 • Een business case maken

Dag 3: Bewustzijn, draagvlak, beweging

Op de laatste dag ligt de nadruk op het werken aan verandering in gedrag en houding. Hoe zorg je ervoor dat vernieuwing door mensen wordt omarmd? Hoe maak je van bijvoorbeeld informatieveiligheid een prikkelend thema? Hoe ga je om met weerstand en problemen? We kijken naar de verschillen in drijfveren en motivatie van mensen. En je leert hoe je die kunt inzetten om om je doelen te bereiken.

 • Bewustzijn en draagvlak creëren
 • Mensen motiveren en mobiliseren
 • Van visie naar aanpak
 • Handvatten voor interactie
 • Wijsheid in weerstand

Benieuwd welk programma bij je past? Neem contact op met één van onze leercoaches.