Benieuwd welk programma bij je past? Neem contact op met één van onze leercoaches.

Ontwikkelingen & impact

Wordt het tijd dat jouw organisatie aanhaakt?

Ontwikkelingen, zowel technologisch als maatschappelijk en politiek volgen elkaar in hoog tempo op. Ineens is een bepaalde term of visie gemeengoed en lijkt het of iedereen zich er mee bezig houdt. Is het oude wijn in nieuwe zakken? Of wordt het tijd dat jouw organisatie ook aanhaakt?

Hoe krijg je snel inzicht in de impact van ontwikkelingen en wat je daar wel/niet mee moet in je organisatie? Hoe kom je tot keuzes en prioriteiten in organisaties waar duizend bloemen bloeien? In de training ontwikkelingen en impact verkennen we actuele trends en ontwikkelingen en maken de vertaalslag welke impact die kunnen hebben in jouw organisatie. We geven handvatten voor zowel een snelle inschatting als een meer uitgebreide analyse. En voor heldere kaders en prioriteiten.

Doelgroep: Professionals van wie wordt verwacht dat ze trends en ontwikkelingen signaleren, snel de impact kunnen bepalen en hun organisatie en bestuur kunnen adviseren hoe hierop te anticiperen of te reageren.

Resultaat: Na afronding van deze training

 • Ken je de trends en ontwikkelingen in het openbaar bestuur
 • Kun je de impact hiervan vertalen naar je organisatie
 • Heb je inzichtelijk hoe je bepaalt met wie je de vernieuwing vorm kunt geven
 • Ben je in staat een impact- en krachtenveldanalyse te maken
 • Heb je de succesfactoren op tafel om mee sturing te geven aan vernieuwing

Duur en studiebelasting: 3 dagen, met telkens een tussenpose van 1 a 2 weken, plus 1-2 uur per trainingsdag voor de voorbereiding.

 

Programma per dag:

Dag 1: Trends & ontwikkelingen verkennen

Op dag 1 bespreken we een drietal trends met een stevige impact. We gebruiken die trends als kapstok om je te leren hoe je een ontwikkeling snel kunt verkennen en de impact op de organisatie kunt inschatten. Je maakt kennis met hulpmiddelen om je analyse eenvoudig met anderen te kunnen delen.

 • Actuele trends en ontwikkelingen verkennen a.d.h.v. sleutelvragen
 • Soorten trends typeren
 • Een eerste inschatting maken: veranderende context versus strategische visie
 • Een eerste Impactanalyse maken
 • Een speelveldanalyse maken

Dag 2: Persoonlijke Rol & Roadmap

Op de tweede dag starten we met een bijzonder type trend; veranderende identiteit en opvattingen. We bespreken de impact van deze trend op onze organisaties. Daarna is het tijd om zelf trends in te brengen, die we gezamenlijk bespreken. Op basis van alles wat we tot nu toe gezien en gehoord hebben, kunnen we een Roadmap maken voor onze eigen organisatie. Daarin visualiseren we de trends die relevant zijn, de tijdshorizon waarin deze zich aandienen en de mate van impact die ze hebben op de organisatie, of onderdelen daarvan. Tot slot kijken we naar je eigen rol en positie; welke verantwoordelijkheid heb je en welke ruimte krijg of neem je om iets te doen met de verschillende trends? Wat zijn daarbij eventueel belemmeringen en wie of wat kan je helpen?

 • Trends in het denken over de rol van de overheid; Public Value Management
 • Verschillende trends verkennen
 • Een Roadmap maken voor je eigen organisatie
 • Je eigen rol en positie definiëren
 • Belemmeringen en hulpbronnen identificeren

Dag 3:  Vertalen naar impact voor de organisatie

De Roadmap en bijbehorende snelle analyse van dag 2 is ons uitgangspunt. Van daar uit gaan we verdiepen. We werken de impactanalyse verder uit en kijken op welke manier de gesignaleerde, relevante ontwikkelingen botsen of samenhangen met organisatiedoelen en thema’s. We laten je zien hoe je de organisatie kunt helpen in bewustwording of beeld-/visievorming. Het werken met scenario’s en visualisaties is daarbij een praktisch hulpmiddel.

 • De impactanalyse uitwerken
 • Trends en ontwikkelingen verbinden aan organisatiedoelstellingen en thema’s
 • Strategische keuzes maken; bewustzijn, discussie of draagvlak creëren
 • Communicatie en interactie vormgeven op verschillende niveaus in de organisatie
 • Werken met scenario’s en visualisaties

Groepsgrootte: minimaal 10 maximaal 20 deelnemers. We werken met meerdere gastsprekers om specifieke trends en ontwikkelingen toe te lichten

Toetsing/Afsluiting: je sluit de training af met een korte presentatie van één visualisatie waarmee ze één of meerdere trends toelichten in hun eigen organisatie.

Benieuwd welk programma bij je past? Neem contact op met één van onze leercoaches.