Benieuwd welk programma bij je past? Neem contact op met één van onze leercoaches.

Participatie & communicatie organiseren

De samenleving verandert, we groeien steeds meer naar een netwerksamenleving en de vraag naar burgerparticipatie neemt toe. Dat vraagt om een omgevingsgerichte manier van kijken, benaderen en communiceren. Een manier waarbij de samenleving zich uitgenodigd en serieus genomen voelt en hun kennis en meedenken onderdeel wordt van het resultaat.

Prachtig, maar hoe organiseer je dat? Hoe zorg je dat de juiste mensen aan tafel zitten? Dat je ook echt iets hebt aan de input? Wie heeft welke rol in het participatieproces? Raad, College, Communicatie, Beleid, Projectleiding, hoe voorkom je dat mensen elkaar voor de voeten lopen? Of dat voor de buitenwereld onduidelijkheid ontstaat over zeggenschap en besluitvorming? Waar in het proces zet je welke vorm van participatie in? Deze training gaat in op alle vragen die jij hebt over Participatie en biedt praktische handvatten en instrumenten voor het vormgeven van communicatie en participatieprocessen.

Doelgroep: Professionals werkzaam in de publieke sector op strategisch niveau die op zoek zijn naar innovatieve werkvormen en instrumenten om effectief en duurzaam verbinding met de samenleving te maken.

Resultaat: Na afronding van deze training

 • Weet je hoe je een omgeving helder in kaart brengt, een krachtenveld en een actorenanalyse maakt om zo op het juiste moment de juiste mensen te betrekken
 • Weet je wanneer en met welke resultaten je verschillende participatievormen kunt inzetten
 • Weet je hoe je mensen kunt bereiken en bewegen om deel te nemen aan een participatietraject.
 • Kun verschillende werkvormen inzetten om mensen echt te betrekken
 • Kun je het participatieproces effectief vormgeven

 

Duur en studiebelasting: 3 dagen, met een tussenpose van 1 a 2 weken tussen de dagen, plus 1-2 uur per trainingsdag voor de voorbereiding.

Programma per dag

Dag 1: Intenties & speelveld

We maken kennis met het DROP-model dat we gebruiken om in te zoomen op de verschillende stappen in de voorbereiding van goede gesprekken en communicatie. Met de D van Doel in ons achterhoofd formuleren we scherpe, werkbare doelen voor een participatietraject. We gaan na wat we willen bereiken en waarom. Daarna zoomen we in op de doelgroep: wie spelen er eigenlijk een rol in ons thema en hoe ziet het speelveld eruit? We leggen de link tussen onze doelen, de verschillende visies op de rol van de overheid en die van burgers en organisaties. We verplaatsen ons in de doelgroep en gaan op zoek naar hun belangen, om te zorgen dat we de juiste mensen aan het participatietraject weten te verbinden; waarom zou je eigenlijk meedoen? Hoe maken we de verwachtingen waar?

 • Wanneer en waarom participatie inzetten
  • Heldere doelen stellen
  • Rollen en relaties: de overheid vs burgers en organisaties
 • Vinden & verbinden van de juiste mensen
  • Speelveld/krachtenveldanalyse
  • Perspectiefwissel

Dag 2: Betrokkenheid & beïnvloeding

Op dag 2 starten we met een kort filmpje over het verband tussen communicatie en betrokkenheid. We kijken naar gedrag en beïnvloeding daarvan, maar ook naar co-creatieprocessen. Wat zijn de verschillen in resultaten en mogelijkheden als het gaat om de inrichting van het participatieproces? Welke keuzes kun je daarin maken? We kijken naar de verschillende werkvormen die er zijn om te zorgen voor bijzondere resultaten in het traject. Waar moeten we rekening mee houden als we mensen willen laten meedenken en meedoen? Daarnaast staan we stil bij lastige situaties in groepsprocessen, weerstand en belangentegenstellingen. We geven je handvatten en wijsheid om hier op een verbindende manier mee om te gaan. Tot slot gaan we in op de rollen van bestuurders en beleidsmakers, wie doet wat in het traject?

 • Rollen & relaties
  • Raad en College
  • Management, Beleid, Uitvoering, Communicatie,..
  • Verwachtingenmanagement
  • Omgaan met weerstanden
 • Werkvormen & resultaten
  • Participatievormen en effecten
  • Van verkenning naar aanpak
  • Gedrag- en beïnvloedingsstrategieën
  • Groepsprocessen
  • Creatieve processen en werkvormen

Dag 3: Communicatie in soorten en maten

Op dag drie geven we vorm aan communicatie in het participatieproces. We hebben een aanpak/ strategie, wat wordt het verhaal naar buiten toe? We geven je handvatten op om verschillende momenten in het traject en een goed verhaal mensen mee te nemen en om de resultaten op een mooie manier te delen. We verdiepen ons ook in de mogelijkheden en valkuilen van de inzet van nieuwe media in participatietrajecten. Zodat je die technieken gericht kunt inzetten.

Het laatste thema van deze training is evalueren en leren. Wat kunnen we leren van de participatietrajecten van anderen, of van eerdere trajecten? We laten je een eenvoudige manier zien waarop je leerervaringen kunt omzetten in bouwstenen voor een eigen/nieuwe aanpak. We sluiten af met korte pitches van de ontwerpen voor participatietrajecten die in deze leerreis aan de orde zijn geweest.

 • De kracht van het verhaal
  • Bouwstenen voor een goed verhaal
  • Mogelijkheden en valkuilen van nieuwe media (videoclips, platforms, augmented en virtual reality)
  • Resultaten concreet en inzichtelijk maken
 • Evalueren en leren
  • Participatietrajecten beoordelen en evalueren

Groepsgrootte: minimaal 10 maximaal 16 deelnemers.

Toetsing/Afsluiting: deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Benieuwd welk programma bij je past? Neem contact op met één van onze leercoaches.